fbpx

Gras altijd groener aan de overkant?

De aanleg van een gazon door middel van inzaaien vraagt om een goede voorbereiding. Een mooi, groen gazon begint daarom altijd met de juiste bodembewerking. Ook dient de bodem egaal en voldoende voedzaam gemaakt te worden. Dit gebeurt met behulp van meststoffen. Daarna kan er worden ingezaaid. Afhankelijk van de functie van het gazon kan er gekozen worden uit diversen soorten graszaad, variërend van fijne tot grove soorten.

Voordelen van gras zaaien

De voordelen van gras zaaien ten opzichte van graszoden leggen zijn:

  • Er is meer keuze in mengsels, aan te passen aan de situatie, waarvoor het gebruikt wordt (bijvoorbeeld speel-gazon, sier-gazon enz.)
  • Het gazon heeft een langere levensduur
  • De conditie van het gras is beter
  • Het gras wortelt beter, zodat er een vastere grasmat en betere afwatering ontstaat
  • Er is minder kans op ziekten en schimmels in het gazon
  • Gras zaaien is goedkoper dan graszoden leggen. 

Wanneer gras zaaien?

In het voorjaar, de zomer en het najaar kan er gras gezaaid worden. Zie gazonkalender.
Graszaad ontkiemd vanaf 10 graden Celsius. Vocht en warmte zijn erg belangrijk in het ontkiemingsproces. Daarom zijn het voorjaar en en het vroege najaar de meest geschikte perioden om een gazon te zaaien.
In het begin van het voorjaar heeft de bodem nog niet de juiste temperatuur. Ook al schijnt de zon veel en is de buitentemperatuur boven de 10 graden, vaak is de grond dan nog te koud om het zaad te laten ontkiemen.
Kies je er toch voor om in het vroege voorjaar gras te zaaien, moet er rekening mee gehouden worden, dat er met het graszaad ook veel onkruid ontkiemd.

Onze diensten

Gras zaaien Lienden

GRASAANLEG

Om een mooi gazon aan te leggen is het belangrijk om de juiste ondergrond te creëren. Als voorbereiding op het zaaien van het gras, wordt de bodem zaai-klaar gemaakt.
Daarbij kijken we als eerste naar de huidige situatie van de ondergrond.
*Is het een bestaand gazon?
*Of is het braakliggende grond?
Aan de hand hiervan beoordelen we, welke vorm van grondbewerking moet worden toegepast. Bij een bestaand gazon, wordt de oude grasmat verwijderd.
Bij braakliggende grond, is frezen of rotor-kop eggen vaak voldoende. Wij leggen gras aan bij een gazon vanaf 500 m2.
Inzaaien kwekerij Lienden

GRAS ZAAIEN

Het juiste graszaad op de juiste plaats en het juiste moment
Het machinaal inzaaien van gras, zorgt voor een juiste verdeling van het graszaad. Hierbij heb je keuze uit verschillende soorten mengsels. Zo kan voor elk perceel of locatie, een passende soort graszaad gekozen worden.
Gras zaaien kan vanaf het voorjaar tot het najaar, zie gazonkalender
Het graszaad ontkiemd vanaf 10 graden Celsius en heeft vocht en warmte nodig. Daarom zijn het voorjaar en het vroege najaar de meest geschikte periodes.

Grastotaal frezen Achterberg

GRONDBEWERKING

Om een sterke grasmat te krijgen, is een goede ondergrond van belang.
Daarom is de juiste grondbewerking belangrijk.

De soorten grondbewerking die Grastotaal toepast voor het gras zaaien zijn:

  • Frezen
  • Spitten
  • Over-top frezen
  • Rotorkop-eggen

Klik op de button voor meer informatie over grondbewerking en het stappenplan voor het gras zaaien.

Grastotaal_gras-beregening-aanleggen

BEREGENING

Een ingezaaid gazon heeft voldoende water nodig om te ontkiemen en goed te groeien.
Ook is gras beregening van belang om je gazon sterk en mooi te houden.
De aanleg van een nieuw gazon bied de gelegenheid om beregening in te graven.
Grastotaal beschikt over diversen gereedschappen om een beregeningssysteem aan te leggen. Ook kunnen we een passend advies geven over verschillende soorten sproeiers.

Klik op de button voor meer informatie over beregening

Grastotaal_Soorten-graszaad

SOORTEN GRASZAAD

Grastotaal werkt met verschillende soorten graszaad. Wij gebruiken diverse soorten grasmengsels toegepast op elke situatie.
Veel gebruikte soorten bij het aanleggen van gazons zijn het speelgazonmengsel en het sportveldenmengsel.
Deze 2 soorten zijn sterk en bestand tegen intensief gebruik.
Ook voor het inzaaien van een weide of een boomgaard, gebruiken we een speciaal daarvoor geschikt mengsel.
Klik op de button voor meer informatie over de soorten graszaad

VOOR PARTICULIEREN

Wij kunnen je van dienst zijn met het verwijderen van de oude grasmat, het aanleggen van een nieuw gazon en het onderhouden van uw gras. Ook geven wij vrijblijvend advies.

VOOR HOVENIERS

Grastotaal kan aanvullend zijn op projecten. Te denken aan gras machinaal inzaaien en het onderhouden zoals verticuteren, beluchten, doorzaaien, bezanden en bemesten.

VOOR GEMEENTEN

Ook voor het inzaaien van gras en bloemen in plantsoenen, bermen en parken, beschikt Grastotaal over de juiste kennis en materialen om dit te realiseren.