fbpx

VOOR GEMEENTEN

Dienstverlening voor gemeenten

Voor gemeenten is Grastotaal aanvullend op diversen projecten, zoals het aanleggen van gras en grasonderhoud. Wij zaaien bijvoorbeeld gras- en bloemenmengsels in bermen, plantsoenen en parken voor gemeenten. Vooral bij de aanleg van de grotere oppervlakten, is het praktisch om het gras machinaal in te zaaien. Ook kun je bij ons terecht voor diversen gras onderhoudswerkzaamheden.

 

Met onze jarenlange ervaring kunnen wij gemeenten van dienst zijn met het aanleggen en onderhouden van bermen, plantsoen en parken. Neem contact op met Grastotaal.

GRAS AANLEG

Waarom gras zaaien?
Het zaaien van gras ten opzichte van graszoden leggen, heeft veel voordelen.

 • Er is meer keuze in mengsels, dus aan te passen aan de situatie, bijvoorbeeld het low-maintenance-mengsel (heeft weinig onderhoud nodig), B3/Bar roadside (sterke zode, verdraagt droogte) enz.
 • Het gras heeft een langere levensduur
 • De conditie van het gras is beter
 • Het gras wortelt beter, zodat er een vastere grasmat en betere afwatering ontstaat
 • Er is minder kans op ziekten en schimmels in het gras
 • Gras zaaien is goedkoper dan graszoden leggen. 

Wanneer gras zaaien?
In het voorjaar, de zomer en het najaar kan er gras gezaaid worden. Zie onze gazonkalender. Graszaad ontkiemd vanaf 10 graden Celsius. Vocht en warmte zijn erg belangrijk in het ontkiemingsproces. Daarom zijn het voorjaar en en het vroege najaar de meest geschikte periodes om een gras te zaaien. Voor gemeenten bieden wij onze diensten aan, betreft het aanleggen van bermen, plantsoenen en parken en het onderhoud daarvan.

VRAAG OFFERTE AAN

GRAS ZAAIEN

Om tot een mooie en gezonde grasmat te komen zijn er verschillende stappen noodzakelijk, afhankelijk van de situatie. Per locatie kijken we samen, welke punten er van toepassing zijn om tot een gezonde grasmat te komen. Wij zaaien gras vanaf 500 m2.

In het kort zijn de volgende stappen nodig.

 • Het begint met het verwijderen van de oude grasmat.
 • Hierna verfijnen we de grond en graven we eventueel beregening in.
 • Daarna volgt het egaliseren.
 • Het bemesten.
 • En ten slotte het zaaien van het gras.

 

Meer informatie? Kijk op gras aanleggen door Grastotaal.

Grastotaal gras zaaien Randwijk
Zeist, Grastotaal.nl frezen

OUDE GRASMAT VERWIJDEREN

Het verwijderen van de oude grasmat kan op de verschillende manieren.
*Indien noodzakelijk; Het doodspuiten van het bestaande gras. Dit gebeurd 2 of 3 weken, voordat het nieuwe gras wordt in gezaaid. En voor het inzaaien, wordt de oude grasmat gefreesd.
*Bij braak liggende grond is het frezen van de grond met een over-top frees voldoende.
*Een derde optie is het afplaggen van het oude gras, hiermee wordt de bovenste grondlaag verwijderd, vervolgens wordt er nieuwe grond opgebracht. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, om onkruidzaden en wilde grassoorten te verwijderen of om de grondslag te verlagen.

ONDERGROND VERFIJNEN

Het verfijnen van de grond kan, door middel van frezen, spitten, over-top frezen of rotorkop-eggen.

Frezen; bij frezen wordt de grond verfijnt/verpulverd
Spitten; dit is een diepe grondbewerking, waardoor verschillende grondlagen worden vermengt
Over-top frezen; hierbij wordt de grove grondlaag (zoals planten resten) begraven en komt de fijne grondlaag boven te liggen.
Rotorkop-eggen; deze vorm van grondbewerking, verfijnt en egaliseert de grond

Gras zaaien Utrecht
Grastotaal automatische gras beregening

AANLEG BEREGENING

Een ingezaaide grasmat heeft voldoende water nodig om te ontkiemen en goed te groeien. Daarnaast is gras beregening ook van belang om het gras mooi en sterk te houden. Bij de aanleg van een nieuwe grasmat is er een mogelijkheid om gras beregening aan te leggen. In een bestaande grasmat is dit ook mogelijk, maar dan moet er rekening mee gehouden worden, dat de grasmat beschadigt en deze hersteld moet worden.

 

Wij beschikken over diverse gereedschappen, waarmee wij eenvoudig een beregeningssysteem  kunnen aanleggen. Wat betreft de verschillende soorten sproeiers kunnen wij een passend advies geven, gericht op het project. Wil je meer informatie? Kijk op gras beregening aanleggen.

GROND EGALISEREN

Wat is grond egaliseren en waarom is dit nodig?
Egaliseren houd in dat de grond zo vlak/egaal mogelijk gemaakt wordt.
Dit is belangrijk, voordat het gras wordt in gezaaid. Lopen op een ongelijke grasmat is erg vervelend en is lastig tijdens het maaien van het gras. Tevens is egaliseren nodig voor de juiste afwatering.

Gras aanleg en gras onderhoudswerkzaamheden voor gemeenten
Gazon bemesten

GROND BEMESTEN

Nieuwe grasmat bemesten
Bemesting van de bodem is belangrijk voor een snelle opkomst en een mooie dichte grasmat. Voordat het gras ingezaaid wordt, bemesten we de bodem. In de meststoffen zitten de voedingsstoffen voor een gezonde en diep-groene grasmat.

Bestaande grasmat bemesten
Ook een bestaande grasmat heeft meststoffen nodig, daarom is het belangrijk deze minimaal 2 keer per jaar te bemesten. Kijk voor meer informatie op gazon bemesten.

GRAS ZAAIEN

Inzaaien en soorten graszaad
Als laatste wordt de grasmat machinaal ingezaaid, dit zorgt voor een juiste verdeling van het zaad. Wij werken met verschillende soorten graszaad. Veel gebruikte soorten voor gemeenten zijn het low-Maintenance mengsel en het B3/Bar roadside mengsel, deze 2 soorten zijn sterk en vergen weinig onderhoud. Ook zaaien wij verschillende soorten bloemenmengsels. Afhankelijk van de locatie en het doeleind ervan, adviseren wij het juiste graszaad. Kijk voor meer informatie op soorten graszaad.
Grastotaal_gras-aanleg-en-onderhoud-voor-particulieren

ONDERHOUD VOOR GEMEENTEN

Om een mooie, groene grasmat te behouden of te krijgen is het juiste onderhoud noodzakelijk. Het gras onderhoud gebeurd vooral van voorjaar tot najaar. Grastotaal is gespecialiseerd in het onderhouden van gras voor gemeenten. Voor de volgende onderhoudswerkzaamheden kunnen wij ook gemeenten van dienst zijn; Bemesten, verticuteren, beluchten, onkruidbestrijding, doorzaaien, egaliseren en maaien.

 

Wij geven een passend advies. Zo nodig laten we bodemonderzoek uitvoeren. Kijk ook eens op de gazonkalender waarin per maand staat aangegeven, welke onderhoud het gras nodig heeft.

VRAAG OFFERTE AAN

GRAS / GAZON BEMESTEN

Waarom moet een grasmat bemest worden?
Elke grasmat heeft onderhoud en goede voedingstoffen nodig. Zonder voeding verslechterd de bodem en daarmee de groei van het gras.
De voordelen van bemesten
De meststoffen zorgen ervoor dat het gras dikker wordt en de groei wordt bevordert. Hierdoor wordt de grasmat voller en daardoor de groei van wortelvorming gestimuleerd. Ook zorgen de meststoffen ervoor dat onkruid en ziekten in het gras minder kans krijgen. Wij adviseren een gazon minimaal 2 keer per jaar te bemesten.
Gazon bemesten
Verticuteren Wijk en Aalburg

GRAS / GAZON VERTICUTEREN

Wat is verticuteren?
Verticuteren is het weghalen van een viltlaag die in de grasmat groeit. Een viltlaag bestaat uit mossen en dode grassen. Deze vormen een laag in de grasmat, waardoor het gras langzaamaan verstikt. Hierdoor kan het gras geen water meer opnemen, komt er geen licht en lucht meer bij en sterft het gras. Daarom is verticuteren van groot belang om een grasmat mooi en gezond te houden. Ons advies is om het gazon minimaal 1 keer per jaar te verticuteren.

GRAS / GAZON BELUCHTEN

Wat is beluchten?
Bij het beluchten van een grasmat worden er kleine gaatjes in de bodem geprikt, waardoor er meer lucht en water in de grond word binnen gelaten. Hierdoor kunnen de wortels het water en de voedingsstoffen beter op nemen.
Waarom is beluchten nodig?
Door een gazon te beluchten komt er lucht bij de wortels, waardoor de grasmat aansterkt. Ook zorgt dit voor een juiste afwatering. Het overtollige water kan beter weg zakken en er blijven geen plassen op het gras staan. Wij adviseren het gazon minimaal 1 keer per jaar te beluchten.
Grastotaal_Gras-onderhoud-op-campings
Onkruidbestrijding gazon

ONKRUIDBESTRIJDING

In ieder grasmat groeit mos en verschillende soorten onkruid. Door het gazon regelmatig te maaien, krijgen de mossen en onkruiden minder kans. Ook bemesting, verticuteren en beluchten helpen de groei van het onkruid tegen te gaan. Helaas kan het niet voorkomen worden, dat er onkruiden in een grasmat groeien. Grastotaal kan deze wel bestrijden. Vaak is 2x per jaar voldoende om een gezonde grasmat te behouden.

DOORZAAIEN

Doorzaaien is het zaaien van graszaad in een bestaande grasmat. Vaak ontstaan er na een periode, kale plekken in het gras, deze komen meestal door ziekte, droogte, vorst, voedingstekort en na het verticuteren. Door middel van doorzaaien kunnen we deze kale plekken weer herstellen. En er weer een sterke grasmat van maken. Doorzaaien is een vorm van onderhoud die veelal plaats vindt van voorjaar tot najaar. Kijk voor meer informatie over alle onderhoudswerkzaamheden op de gazonkalender.
Close-up grasdoorzaaien, Grastotaal.nl