GRAS

Voor het inzaaien van gras en bloemen in plantsoenen, bermen en parken beschikt Grastotaal over de juiste kennis en materialen.

Bermen zaaien Ilpendam

GRAS ZAAIEN

Onze diensten voor gemeenten bestaan uit het bewerken van de grond van bermen, plantsoenen en parken. Om een stevige graszoden te krijgen zijn er een aantal stappen nodig.

Gras zaaien Arnhem

GRONDBEWERKING

Als eerste grondbewerking; de grondbewerkingen die wij toepassen in de bermen zijn frezen en rotorkopeggen

Gras aanleg en gras onderhoudswerkzaamheden voor gemeenten

EGALISEREN

Het juist egaliseren van de ondergrond is nodig voor een de juiste afwatering. de grond wordt hiermee aangereden en krijg je een stevig ondergrond

Gras zaaien Elst (Gld)

INZAAIEN

Als laatste zaaien we het in. Hiervoor gebruiken we verschillende mengsel dit wordt aangepast aan de wensen van het bestek.
Wij zaaien machinaal, een voordeel hiervan is, een gelijke verdeling van het zaad.
We werken veel met bloemen- en bermenmengsels.

Indien nodig kunnen wij het zaad na het inzaaien aanrollen voor extra stevigheid.